BUDYNKI MIESZKALNE

Rodzaj ten obejmuje budynki, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, takie jak:


- budynki jednorodzinne (wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej posiadające własne wejście z poziomu gruntu),


- budynki o dwóch mieszkaniach (wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej o dwóch mieszkaniach),


- budynki o trzech i więcej mieszkaniach,


- domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, domy dziecka, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, placówki opiekuńczo
-wychowawcze, domy dla bezdomnych i tym podobne budynki zbiorowego zamieszkania dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych,


- budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych,


- budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- budynków szpitali, klinik i innych budynków w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w rodzaju 106,


- hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania, sklasyfikowanych w rodzaju 109,


- budynków niemieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 109.Grupa środka trwałego:

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Podgrupa środka trwałego:

BUDYNKI MIESZKALNE

Rodzaj środka trwałego:

BUDYNKI MIESZKALNENa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy BUDYNKI MIESZKALNE oraz rodzaju BUDYNKI MIESZKALNE.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: budynki mieszkalne, budynki mieszkalne, środek, trwały, rodzaj, KŚT