Tereny różne

Rodzaj ten obejmuje wszystkie pozostałe tereny, których nie można zaliczyć do innych rodzajów użytków, takie jak:


- grunty przeznaczone do rekultywacji (np. nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach wojskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji),


- niezagospodarowane grunty zrekultywowane,


- wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego.Grupa środka trwałego:

GRUNTY

Podgrupa środka trwałego:

Tereny różne

Rodzaj środka trwałego:

Tereny różneNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy Tereny różne oraz rodzaju Tereny różne.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: tereny różne, tereny różne, środek, trwały, rodzaj, KŚT