Kontenery

Rodzaj ten obejmuje:


- kontenery przewoźne i przesuwne, zarówno uniwersalne, jak i specjalne, służące do transportu towarów (wyrobów) przemysłowych oraz produktów rolnych i leśnych środkami transportu (taborem): wodnego, lądowego oraz lotniczego.


Obiektem jest kontener o pojemności > 5 m3, o odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji, pozwalającej na wielokrotne jego użytkowanie.

W skład obiektu (kontenera) mogą wchodzić różnego rodzaju urządzenia pomocnicze stałe, ułatwiające jego przenoszenie lub przesuwanie, jak również stałe wyposażenie zabezpieczające właściwe dla danego rodzaju towarów warunki w czasie transportu.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- zbiorników przenośnych (np. kadzi fermentacyjnych) o charakterze aparatów, w których przebiegają określone procesy technologiczne, sklasyfikowanych w grupie 5,


- cystern, pojemników i zbiorników zmontowanych na stałe na samochodach i wagonach kolejowych
- tabor o specjalnym przeznaczeniu, sklasyfikowanych w grupie 7.


Grupa środka trwałego:

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Podgrupa środka trwałego:

POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE

Rodzaj środka trwałego:

KonteneryNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE oraz rodzaju Kontenery.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: pozostałe urządzenia techniczne, kontenery, środek, trwały, rodzaj, KŚT