Stacje transformatorowe stałe i mobilne

Rodzaj ten obejmuje:


- kompletne stacje transformatorowe (z wyłączeniem stacji słupowych), posiadające nie więcej niż pięć pól rozdzielczych wysokiego napięcia,


- mobilne stacje transformatorowe wraz z budynkiem i normalnym wyposażeniem, z wyłączeniem transformatorów.


Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- stacji słupowych transformatorowych (bez transformatorów) wchodzących w skład linii elektroenergetycznych, sklasyfikowanych w rodzaju 210,


- elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610,


- transformatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 630.Grupa środka trwałego:

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Podgrupa środka trwałego:

URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj środka trwałego:

Stacje transformatorowe stałe i mobilneNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ oraz rodzaju Stacje transformatorowe stałe i mobilne.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: urządzenia i aparatura energii elektrycznej, stacje transformatorowe stałe i mobilne, środek, trwały, rodzaj, KŚT