Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe

Rodzaj ten obejmuje:


- parkometry,


- urządzenia do diagnostyki i kontroli pojazdów samochodowych,


- kasy fiskalne i rejestrujące,


- armatki do naśnieżania stoków,


- wykrywacze metali,


- tablice reklamowe ustawione na powierzchni gruntu (tzn. niezwiązane w sposób trwały z gruntem),


- pozostałe samodzielne urządzenia nieprzemysłowe, których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z którego są wykonane, oraz podstawowe parametry techniczne różnią się zasadniczo od obiektów sklasyfikowanych w rodzajach 660
-668.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- aparatów, narzędzi, przyrządów itp. wyposażenia technicznego, sklasyfikowanych w grupie 8,


- urządzeń stanowiących element składowy innych obiektów, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami.Grupa środka trwałego:

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Podgrupa środka trwałego:

URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

Rodzaj środka trwałego:

Pozostałe urządzenia nieprzemysłoweNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE oraz rodzaju Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: urządzenia nieprzemysłowe, pozostałe urządzenia nieprzemysłowe, środek, trwały, rodzaj, KŚT