Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych

Rodzaj ten obejmuje:


- aparaty kontrolno
-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,


- inne urządzenia i aparaturę uniwersalną i specjalną o charakterze nieprodukcyjnym służące do przeprowadzania różnych badań technicznych.


Obiektem jest poszczególne urządzenie, aparat lub aparatura wraz z kompletnym wyposażeniem, ewentualnie zestaw takich urządzeń tworzących wspólnie jeden agregat służący do przeprowadzania badań technicznych.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- urządzeń i aparatury, sklasyfikowanej w podgrupie 62,


- urządzeń technicznych służących dla celów produkcyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 650 lub w grupach 3
-5 i 7,


- wyposażenia i sprzętu technicznego, sklasyfikowanych w grupie 8,


- urządzeń i aparatów stanowiących element wyposażenia innych obiektów inwentarzowych (zespołów
-agregatów), sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami.


Grupa środka trwałego:

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Podgrupa środka trwałego:

URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

Rodzaj środka trwałego:

Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznychNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE oraz rodzaju Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: urządzenia nieprzemysłowe, urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych, środek, trwały, rodzaj, KŚT