Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

Rodzaj ten obejmuje:


- wagi ustawione na stałe na fundamentach, służące do ważenia pojazdów, wagonów kolejowych,


- wagi wbudowane, takie jak: zbiornikowe, wsadowe, samoczynne dozujące itp.


Obiektem jest poszczególna waga składająca się z mechanizmu oraz fundamentu lub obudowy.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- wag wbudowanych służących do samoczynnego (automatycznego lub półautomatycznego) ważenia materiałów sypkich, takich jak: mąka, cukier, proszki itp., stanowiących elementy urządzeń do napełniania lub paczkowania, sklasyfikowanych w grupie 5,


- wag wbudowanych na stałe do dźwigów i transporterów, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, stanowiących ich elementy składowe i sklasyfikowanych łącznie z nimi.


Grupa środka trwałego:

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Podgrupa środka trwałego:

URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

Rodzaj środka trwałego:

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowaneNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE oraz rodzaju Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: urządzenia nieprzemysłowe, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, środek, trwały, rodzaj, KŚT