Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

Rodzaj ten obejmuje:


- wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, np. pomieszczenia biurowe,


- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Na stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO oraz rodzaju Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, środek, trwały, rodzaj, KŚT