Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych

Rodzaj ten obejmuje grunty pod:


- morskimi wodami wewnętrznymi,


- wodami powierzchniowymi płynącymi, do których zalicza się grunty pod wodami płynącymi w rzekach, potokach górskich, kanałach i innych ciekach, o przepływach stałych lub okresowych, oraz źródła, z których cieki biorą początek, a także grunty pod wodami znajdującymi się w jeziorach i zbiornikach sztucznych, z których cieki wypływają lub do których wpływają,


- wodami powierzchniowymi stojącymi.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015,


- gruntów pod rowami, sklasyfikowanych w rodzaju 016,


- gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 071.Grupa środka trwałego:

GRUNTY

Podgrupa środka trwałego:

GRUNTY POD WODAMI

Rodzaj środka trwałego:

Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnychNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy GRUNTY POD WODAMI oraz rodzaju Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: grunty pod wodami, grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych, środek, trwały, rodzaj, KŚT