Użytki ekologiczne

Rodzaj ten obejmuje prawnie chronione pozostałości ekosystemów, takie jak:


- naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.


Uwaga:

Użytki ekologiczne określa się na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody.Grupa środka trwałego:

GRUNTY

Podgrupa środka trwałego:

Użytki ekologiczne

Rodzaj środka trwałego:

Użytki ekologiczneNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy Użytki ekologiczne oraz rodzaju Użytki ekologiczne.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: użytki ekologiczne, użytki ekologiczne, środek, trwały, rodzaj, KŚT