Grunty rolne zabudowane

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:


- budynki mieszkalne i inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej (nie wyłączając produkcji rybnej) i przetwórstwu rolno
-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.),


- ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.Grupa środka trwałego:

GRUNTY

Podgrupa środka trwałego:

UŻYTKI ROLNE

Rodzaj środka trwałego:

Grunty rolne zabudowaneNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy UŻYTKI ROLNE oraz rodzaju Grunty rolne zabudowane.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: użytki rolne, grunty rolne zabudowane, środek, trwały, rodzaj, KŚT