Piece do przetwarzania paliw

Rodzaj ten obejmuje:


- piece koksownicze (451
-0),


- piece do wytleniania węgla i łupków, piece gazownicze, gazogeneratory oraz piece rurowe do termicznej obróbki paliw płynnych.


Obiektem jest poszczególny piec, w skład którego wchodzą, w zależności od rodzaju pieca, następujące elementy:


- podstawowy blok pieca z pomostami,


- armatura i osprzęt mechaniczny,


- rury, rurociągi,


- odbiornik gazu z konstrukcją nośną,


- aparatura kontrolno
-pomiarowa i rejestracyjna (regulatory ciśnienia, aparaty wskaźnikowe, aparaty rejestrujące itp.),


- tory jezdne,


- silniki elektryczne wraz z osprzętem elektrycznym,


- wózek zasypowy,


- dmuchawy, suszarki i wytlenice, zgarniacze pyłu,


- urządzenia wypustowe, zbiorniki podpiecowe z wypustami półkoksu,


- dmuchawy gazowe i przewody gazowe,


- urządzenia zasypowe.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- budowli, maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących samodzielne obiekty, sklasyfikowane w innych grupach klasyfikacji, tj.:


- urządzeń odpylających i oczyszczalni gazu,


- urządzeń pomocniczych, znajdujących się poza obrębem pieca,


- rurociągów i kolektorów gazowych, olejowych, parowych, wodnych i powietrznych, znajdujących się poza obrębem pieca od głównej zasuwy,


- kominów wraz z kanałem dymowym, sklasyfikowanych w podgrupie 20.Grupa środka trwałego:

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa środka trwałego:

PIECE PRZEMYSŁOWE

Rodzaj środka trwałego:

Piece do przetwarzania paliwNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy PIECE PRZEMYSŁOWE oraz rodzaju Piece do przetwarzania paliw.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: piece przemysłowe, piece do przetwarzania paliw, środek, trwały, rodzaj, KŚT