Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych

Rodzaj ten obejmuje:


- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji elementów z lastriko (529
-81),


- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji sztucznego kamienia (529
-82),


- maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów komórkowych i kruszywowych oraz innych materiałów budowlanych.


Obiektem jest kompletna maszyna, urządzenie lub agregat wraz z wyposażeniem.

W skład poszczególnych obiektów wchodzą zespoły napędowe i transportujące, instalacje (np. elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna), aparatura kontrolno
-pomiarowa i sterująca oraz konstrukcje wsporcze i fundamenty.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- młynów kulowych, sklasyfikowanych w rodzaju 521,


- autoklawów, sklasyfikowanych w rodzaju 525,


- betoniarek, sklasyfikowanych w rodzaju 581.Grupa środka trwałego:

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Podgrupa środka trwałego:

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH

Rodzaj środka trwałego:

Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanychNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH oraz rodzaju Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: maszyny dla przemysłu surowców mineralnych, maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych, środek, trwały, rodzaj, KŚT