Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp.

Rodzaj ten obejmuje:


- maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów parametrów fizycznych skał, dokonywania pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych oraz do prac geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, tj.:


- do pomiarów magnetycznych (518
-01),


- do pomiarów geoelektrycznych (518
-02),


- do pomiarów sejsmicznych (518
-03),


- do pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych (518
-1).


Obiektami są kompletne aparaty zdolne do samodzielnej pracy.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- pojazdów mechanicznych, na których mogą być usytuowane maszyny urządzenia i aparaty do pomiarów i zabiegów geofizycznych, sklasyfikowanych w podgrupie 74,


- mikrosond, termometrów, inklimetrów, resistinimetrów, upadomierzy, cekometrów, phametrów, perforatorów pociskowych i bezpociskowych, kawernomierzy itp., sklasyfikowanych w grupie 8.Grupa środka trwałego:

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Podgrupa środka trwałego:

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Rodzaj środka trwałego:

Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp.Na stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE oraz rodzaju Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp..

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp., środek, trwały, rodzaj, KŚT