Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny

Rodzaj ten obejmuje:


- samodzielne aparaty, sprzęt oraz wyposażenie techniczne użytkowane w laboratoriach przedsiębiorstw, zakładów, placówek i jednostek naukowo
-badawczych itp.,


- elektroniczną aparaturę kontrolno
-pomiarową do przeprowadzania badań laboratoryjnych (801
-0).


Rodzaj ten nie obejmuje:


- aparatów, sprzętu i wyposażenia technicznego wchodzącego w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia właściwych maszyn i urządzeń technicznych, sklasyfikowanych w grupach 3
-6,


- aparatów i urządzeń technicznych i użytkowanych w procesach produkcyjnych, sklasyfikowanych w grupach 3
-6.


Grupa środka trwałego:

Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny

Podgrupa środka trwałego:

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rodzaj środka trwałego:

Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjnyNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE oraz rodzaju Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny, środek, trwały, rodzaj, KŚT