Budowle na terenach zakładów chemicznych

Rodzaj ten obejmuje:


- budowle na terenach zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych, w tym terminale ropy naftowej i ropopochodnych,


- budowle na terenach koksowni, gazowni,


- wieże ekstrakcyjne.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,


- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,


- zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104.Grupa środka trwałego:

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podgrupa środka trwałego:

KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH

Rodzaj środka trwałego:

Budowle na terenach zakładów chemicznychNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH oraz rodzaju Budowle na terenach zakładów chemicznych.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, budowle na terenach zakładów chemicznych, środek, trwały, rodzaj, KŚT