Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rodzaj ten obejmuje:


- obiekty inżynierii wojskowej, np. forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony), wojskowe centra doświadczalne itp.,


- nieużytkowane obiekty byłych terenów przemysłowych lub miejskich,


- obiekty będące wyposażeniem wysypisk śmieci i miejsc składowania odpadów,


- wieże przeciwpożarowe, łącznie z wyposażeniem,


- tablice reklamowe na słupach połączone na stałe z gruntem,


- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- budynków wojskowych portów lotniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,


- budynków koszar, sklasyfikowanych w rodzaju 109,


- budowli portów wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,


- tablic reklamowych ustawionych na powierzchni gruntu (tzn. niepołączonych na stałe z gruntem), sklasyfikowanych w rodzaju 806.Grupa środka trwałego:

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podgrupa środka trwałego:

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Rodzaj środka trwałego:

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowaneNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ oraz rodzaju Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, środek, trwały, rodzaj, KŚT