Tabor kolejowy naziemny

Rodzaj ten obejmuje:


- tabor kolejowy przystosowany do ruchu po naziemnych drogach szynowych, włączając naziemny tabor górskich kolei liniowych,


- żurawie kolejowe, pługi odśnieżne oraz urządzenia wagonów towarowych, które stanowią konstrukcyjną całość z podwoziem, na którym są zmontowane.


Obiektem taboru kolejowego naziemnego są:


- lokomotywy: elektryczne, spalinowe i parowe,


- tendry parowozowe,


- wagony motorowe oraz wagony doczepne do wagonów motorowych,


- jednostki ruchome elektryczne: wagony silnikowe, wagony rozrządcze, wagony doczepne,


- wagony osobowe,


- wagony towarowe,


- wagony techniczne,


- drezyny i przyczepy do drezyn (700
-7).W skład obiektu naziemnego taboru szynowego wchodzi:


- stałe oprzyrządowanie,


- wyposażenie w narzędzia związane z obsługą taboru w ruchu,


- wewnętrzna instalacja wodociągowa, ściekowa, oświetleniowa, ogrzewcza i urządzenia hamulcowe.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- taboru kolejowego podziemnego, sklasyfikowanego w podgrupie 71,


- taboru tramwajowego, sklasyfikowanego w podgrupie 72,


- lokomotywek i wózków szynowych naziemnych, sklasyfikowanych w podgrupie 73,


- jednostek taboru kolejowego naziemnego, które uległy częściowemu demontażowi i po adaptacji zmieniły na stałe swoje przeznaczenie, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeznaczeniem w odpowiednich rodzajach KŚT (np. rodzaj 514
- tabor hutniczy czy rodzaj 584
- maszyny do torowych robót kolejowych),


- przenośnych urządzeń wewnętrznych zainstalowanych w wagonach maszyn, urządzeń technicznych, aparatów specjalnych itp., które stanowią samodzielne obiekty, sklasyfikowanych w innych rodzajach KŚT.


Grupa środka trwałego:

ŚRODKI TRANSPORTU

Podgrupa środka trwałego:

Tabor kolejowy naziemny

Rodzaj środka trwałego:

Tabor kolejowy naziemnyNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy Tabor kolejowy naziemny oraz rodzaju Tabor kolejowy naziemny.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: tabor kolejowy naziemny, tabor kolejowy naziemny, środek, trwały, rodzaj, KŚT