Tabor transportu śródlądowego

Rodzaj ten obejmuje:


- statki wycieczkowe, łodzie wypoczynkowe lub sportowe,


- łodzie wiosłowe i kajaki,


- motorówki,


- wodoloty (773
-1010),


- promy wszelkiego typu,


- łodzie z napędem śmigłowym,


- statki inspekcyjne, barki i pozostały tabor z napędem,


- barki, krypy, łodzie i pozostały tabor bez napędu,


- pozostałe jednostki pływające do przewozu osób i towarów,


Obiektem jest poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym wyposażeniem.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- silników przyczepnych używanych do łodzi, sklasyfikowanych w grupie 3,


- taboru rybołówstwa śródlądowego, sklasyfikowanego w rodzaju 779.


Grupa środka trwałego:

ŚRODKI TRANSPORTU

Podgrupa środka trwałego:

TABOR PŁYWAJĄCY

Rodzaj środka trwałego:

Tabor transportu śródlądowegoNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy TABOR PŁYWAJĄCY oraz rodzaju Tabor transportu śródlądowego.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: tabor pływający, tabor transportu śródlądowego, środek, trwały, rodzaj, KŚT