Grunty zadrzewione i zakrzewione

Rodzaj ten obejmuje:
- grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha,
- śródpolne skupiska drzew i krzewów, które nie są zaliczone do lasów,
- tereny torfowisk, pokryte częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych,
- grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu,
- przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych,
- grunty pod jarami i wąwozami, pokryte drzewami i krzewami, które nie są zaliczone do lasów, w sposób naturalny lub sztuczny, w celu zabezpieczenia przed erozją,
- grunty pod wysypiskami kamieni, gruzowiskami, porośnięte drzewami i krzewami,
- zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów,
- skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- gruntów pod plantacje krzewów, sklasyfikowanych w rodzaju 010.Grupa środka trwałego:

GRUNTY

Podgrupa środka trwałego:

GRUNTY LEŚNE

Rodzaj środka trwałego:

Grunty zadrzewione i zakrzewioneNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy GRUNTY LEŚNE oraz rodzaju Grunty zadrzewione i zakrzewione.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzewione, środek, trwały, rodzaj, KŚT