Lasy

Rodzaj ten obejmuje:


- grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryte roślinnością leśną (uprawami leśnymi), drzewami i krzewami oraz runem leśnym, lub przejściowo jej pozbawione, przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego albo wpisane do rejestru zabytków;


- grunty związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.


Uwaga:

Grunty określane jako „las” zdefiniowano na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.435, z późn. zm.).Grupa środka trwałego:

GRUNTY

Podgrupa środka trwałego:

GRUNTY LEŚNE

Rodzaj środka trwałego:

LasyNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy GRUNTY LEŚNE oraz rodzaju Lasy.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: grunty leśne, lasy, środek, trwały, rodzaj, KŚT