Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu nieorganicznego, siarkowego i nawozów fosforowych

Rodzaj ten obejmuje także:


- piece prażalnicze fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego (505
-1).


Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub agregat wraz ze stałym wyposażeniem stanowiącym konstrukcyjną całość. W skład obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno
-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny, indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.

Granice stanowią
- w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej
- najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego
- sprzęgło względnie koło napędowe na wale.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.Grupa środka trwałego:

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Podgrupa środka trwałego:

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Rodzaj środka trwałego:

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu nieorganicznego, siarkowego i nawozów fosforowychNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO oraz rodzaju Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu nieorganicznego, siarkowego i nawozów fosforowych.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego, maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu nieorganicznego, siarkowego i nawozów fosforowych, środek, trwały, rodzaj, KŚT