Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rafineryjnego

Rodzaj ten obejmuje także:


- krystalizatory (507
-2 i 507
-3),


- komory potne (507
-4).


Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie (agregat rafineryjny) wraz ze stałym wyposażeniem stanowiący konstrukcyjną całość, w którego skład wchodzą m.in.: przyrządy pomiarowo
-kontrolne i sterujące, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (o ile są konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.

Granice stanowią
- w przypadku istnienia połączeń obiektu przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej
- najbliżej położone króćce i zawory, a w przypadku napędu elektrycznego sprzęgło względnie koło napędowe na wale.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.Grupa środka trwałego:

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Podgrupa środka trwałego:

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Rodzaj środka trwałego:

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rafineryjnegoNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO oraz rodzaju Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rafineryjnego.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego, maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rafineryjnego, środek, trwały, rodzaj, KŚT