Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe

Rodzaj ten obejmuje:


- rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp,


- rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody,


- linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną,


- linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne,


- słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,


- sieci telekomunikacyjnych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211,


- rozdzielczych sieci wodociągowych, sklasyfikowanych w rodzaju 211,


- sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211,


- linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z instalacjami pomocniczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 211,


- instalacji oświetleniowych dróg i ulic, sklasyfikowanych w rodzaju 220,


- kanałów irygacyjnych i akweduktów, sklasyfikowanych w rodzajach 225 i 226.Grupa środka trwałego:

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podgrupa środka trwałego:

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE

Rodzaj środka trwałego:

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłoweNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE oraz rodzaju Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe, środek, trwały, rodzaj, KŚT