Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze

Rodzaj ten obejmuje:


- rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne,


- rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i sprężonego powietrza,


- studnie, fontanny, hydranty, wieże ciśnień,


- rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków,


- rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe, słupy telegraficzne itp.) oraz lokalne sieci telewizji kablowej i związane z nimi anteny zbiorcze,


- przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych,


- trolejbusową sieć trakcyjną.


Rodzaj nie obejmuje:


- kanałów irygacyjnych, sklasyfikowanych w rodzajach 225 i 226.Grupa środka trwałego:

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podgrupa środka trwałego:

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE

Rodzaj środka trwałego:

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielczeNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE oraz rodzaju Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze, środek, trwały, rodzaj, KŚT