Inne tereny zabudowane

Rodzaj ten obejmuje:


- grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością, kultem religijnym itp.,


- czynne cmentarze,


- grunty zajęte pod grzebowiska zwierząt.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- terenów mieszkaniowych
- sklasyfikowanych w rodzaju 030,


- terenów przemysłowych
- sklasyfikowanych w rodzaju 031.Grupa środka trwałego:

GRUNTY

Podgrupa środka trwałego:

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

Rodzaj środka trwałego:

Inne tereny zabudowaneNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE oraz rodzaju Inne tereny zabudowane.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: grunty zabudowane i zurbanizowane, inne tereny zabudowane, środek, trwały, rodzaj, KŚT