Tereny mieszkaniowe

Rodzaj ten obejmuje grunty:


- niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.),


- pod ogródkami przydomowymi.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz pod inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej
- sklasyfikowanych w rodzaju 014.Grupa środka trwałego:

GRUNTY

Podgrupa środka trwałego:

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

Rodzaj środka trwałego:

Tereny mieszkanioweNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE oraz rodzaju Tereny mieszkaniowe.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny mieszkaniowe, środek, trwały, rodzaj, KŚT