Tereny komunikacyjne

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:


- drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej;


- place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych,


- ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych,


- tereny kolejowe (grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego
- stacje, rampy, torowiska kolejowe, magazyny, bocznice kolejowe itp.),


- porty lotnicze i inne urządzenia służące komunikacji lotniczej,


- urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej,


- naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych,


- torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską,


- urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe,


- wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego,


- pozostałe tereny komunikacyjne.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- gruntów zajętych pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości, sklasyfikowanych do przyległego do nich użytku gruntowego.Grupa środka trwałego:

GRUNTY

Podgrupa środka trwałego:

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

Rodzaj środka trwałego:

Tereny komunikacyjneNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE oraz rodzaju Tereny komunikacyjne.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, środek, trwały, rodzaj, KŚT