Budynki biurowe

Rodzaj ten obejmuje budynki biurowe, w tym:


- banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw itp. budynki o charakterze administracyjnym,


- przeznaczone na administracyjną obsługę działalności biura, sekretariatu itp., różnych podmiotów gospodarczych,


- centrów konferencyjnych i kongresów,


- sądów i parlamentów.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do celów innych niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

Na stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy BUDYNKI NIEMIESZKALNE oraz rodzaju Budynki biurowe.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: budynki niemieszkalne, budynki biurowe, środek, trwały, rodzaj, KŚT