Budynki transportu i łączności

Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, w tym:


- budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych oraz terminali portowych,


- budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,


- budynki stacji nadawczych radia i telewizji,


- budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnych itp.


- hangary lotnicze,


- budynki nastawni kolejowych,


- budynki zajezdni dla środków transportu,


- budki telefoniczne,


- budynki latarni morskich,


- budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),


- budynki garaży i zadaszone parkingi,


- budynki do przechowywania rowerów.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,


- budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,


- terminali ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w rodzaju 202,


- linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w podgrupie 21,


- dróg kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 221,


- dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 222,


- miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach, innych niż budynki transportu i łączności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.Grupa środka trwałego:

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Podgrupa środka trwałego:

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

Rodzaj środka trwałego:

Budynki transportu i łącznościNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy BUDYNKI NIEMIESZKALNE oraz rodzaju Budynki transportu i łączności.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: budynki niemieszkalne, budynki transportu i łączności, środek, trwały, rodzaj, KŚT