Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej

Rodzaj ten obejmuje:


- budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne dla ludzi, takie jak:


- szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,


- szpitale specjalistyczne, np. szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, szpitale położnicze, sanatoria, prewentoria,


- przychodnie, poradnie,


- ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki,


- budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktariów itp.,


- budynki klinik weterynaryjnych,


- budynki, inne niż placówki opieki zdrowotnej, w których świadczone są usługi w zakresie opieki zdrowotnej (opieka lekarska i pielęgniarska) wraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:


- domów opieki społecznej (bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp., sklasyfikowanych w podgrupie 11.Grupa środka trwałego:

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Podgrupa środka trwałego:

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

Rodzaj środka trwałego:

Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnejNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy BUDYNKI NIEMIESZKALNE oraz rodzaju Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: budynki niemieszkalne, budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej, środek, trwały, rodzaj, KŚT