Pozostałe budynki niemieszkalne

Rodzaj ten obejmuje:


- hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych sklasyfikowanych w rodzaju 110,


- schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,


- restauracje, bary, stołówki,


- budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych w tym: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,


- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury,


- budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla nieletnich,


- budynki koszarowe,


- obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.,


- groty solne stanowiące samodzielne budynki,


- pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- budek telefonicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,


- restauracji, barów itp. w centrach handlowych, sklasyfikowanych w rodzaju 103,


- szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 106,


- budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea, sklasyfikowanych w rodzaju 107,


- restauracji, barów itp. w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,


- budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,


- budowli wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 291.Grupa środka trwałego:

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Podgrupa środka trwałego:

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

Rodzaj środka trwałego:

Pozostałe budynki niemieszkalneNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy BUDYNKI NIEMIESZKALNE oraz rodzaju Pozostałe budynki niemieszkalne.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: budynki niemieszkalne, pozostałe budynki niemieszkalne, środek, trwały, rodzaj, KŚT