Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

Rodzaj ten obejmuje:


- autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, włączając skrzyżowania i węzły wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji oraz skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,


- ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, włączając skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- budynków stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad, sklasyfikowanych w rodzaju 103,


- mostów, wiaduktów, estakad oraz tuneli i przejść nadziemnych i podziemnych, sklasyfikowanych w rodzaju 223.Grupa środka trwałego:

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podgrupa środka trwałego:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Rodzaj środka trwałego:

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałeNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy INFRASTRUKTURA TRANSPORTU oraz rodzaju Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: infrastruktura transportu, autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, środek, trwały, rodzaj, KŚT