Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych

Rodzaj ten obejmuje:


- drogi szynowe kolejowe, bocznice,


- budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe itp.,


- urządzenia i instalacje do sterowania ruchem kolejowym: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe itp.,


- drogi szynowe na obszarach miejskich: metro, sieć miejska (linie tramwajowe), włącznie z tymi na wydzielonej trasie,


- drogi kolei napowietrznych i podwieszanych,


- drogi kolei linowo
-terenowych,


- budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu: stacje, stacje postojowe, zajezdnie itp.,


- urządzenia i instalacje do sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe itp.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- budynków dworców kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,


- sieci trakcyjnej trolejbusowej, sklasyfikowanej w rodzaju 211,


- mostów i tuneli kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 223.Grupa środka trwałego:

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podgrupa środka trwałego:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Rodzaj środka trwałego:

Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanychNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy INFRASTRUKTURA TRANSPORTU oraz rodzaju Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: infrastruktura transportu, drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych, środek, trwały, rodzaj, KŚT