Melioracje wodne podstawowe

Rodzaj ten obejmuje:


- budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,


- stopnie wodne, zbiorniki wodne,


- kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,


- rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,


- budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,


- stacje pomp, z wyłączeniem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych.


Uwaga:

Powyższe podstawowe melioracje wodne mieszczą się w niniejszym rodzaju, jeżeli służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
- Prawo wodne (Dz. U z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).Grupa środka trwałego:

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podgrupa środka trwałego:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Rodzaj środka trwałego:

Melioracje wodne podstawoweNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy INFRASTRUKTURA TRANSPORTU oraz rodzaju Melioracje wodne podstawowe.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: infrastruktura transportu, melioracje wodne podstawowe, środek, trwały, rodzaj, KŚT