Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych

Rodzaj ten obejmuje:


- budowle portowe
- morskie, rzeczne i na jeziorach (nabrzeża, doki, baseny portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomosty itp.),


- kanały żeglowne,


- budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy, mosty i tunele kanałowe), nabrzeża, uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych,


- porty wojskowe,


- stocznie, pochylnie i slipy stoczniowe,


- budowle piętrzące
- zapory wodne, podobne budowle do zatrzymywania wody,


- wały, groble,


- jazy, stopnie wodne, budowle zabezpieczające brzegi,


- pozostałe budowle wodne, gdzie indziej niesklasyfikowane.


Rodzaj ten nie obejmuje:


- budynków latarni morskich, sklasyfikowanych w rodzaju 102,


- akweduktów będących zabytkami, sklasyfikowanych w rodzaju 109,


- budowli elektrowni wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 201,


- portowych terminali ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,


- wodociągów, sklasyfikowanych w rodzaju 210 lub 211,


- portów jachtowych, sklasyfikowanych w rodzaju 290.Grupa środka trwałego:

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podgrupa środka trwałego:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Rodzaj środka trwałego:

Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnychNa stronach serwisu skatalogowaliśmy Klasyfikację Środków Trwałych dla grupy INFRASTRUKTURA TRANSPORTU oraz rodzaju Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych.

Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak symbol, opis środka trwałego.

W celu wyszukania konkretnego środka trwałego polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Tagi: infrastruktura transportu, budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych, środek, trwały, rodzaj, KŚT